Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

Własny ślub uprawnia do urlopu okolicznościowego na czas obejmujący 2 dni (urlop płatny), musi jednak wywoływać skutki cywilnoprawne. Sam ślub wyznaniowy nie daje takiego uprawnienia. Skutki prawne daje tylko ślub cywilny oraz konkordatowy.

Aby otrzymać taki urlop, pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego. Następnie przedłożyć akt zawarcia małżeństwa wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Urlop okolicznościowy ze względu na ślub nie musi przypadać bezpośrednio przed lub po uroczystości. Trzeba pamiętać, że jest on przede wszystkim po to, aby uporządkować formalności w urzędach związanych ze zmianą stanu cywilnego, nazwiska, dokumentów czy miejsca zamieszkania. Nie można go utożsamiać z urlopem wypoczynkowym.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić nam urlopu okolicznościowego na podstawie: § 15 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.).

Kodeks pracy przewidział również urlop okolicznościowy ze względu na ślub córki, syna, brata oraz siostry – jest to jeden dzień płatnego urlopu.


2015-08-13 © slubwkarkonoszach.pl Tagi: płatny,   okolicznościowy,   prawa,   pracodawca,   konkordatowy,   pracownik,   kodeks,   wolne,   urlop,   udzielenie,   cywilny,